Flisnes

Venter med resten av Storfjord Allé

Rundt en firedel av byggefeltet Storfjord Allé på Flisnes står fremdeles ubebygd.

Byggefelt Boligen aller nærmest skal rives pga ustabil grunn. To leiligheter bak helt til venstre står på påler på fjell. Resten av boligene står stødig uten påler, ifølge utbygger. Foto: Per Ove Stige 

Når boligene blir forankra i fjellet, flytter de seg ikke en millimeter

Roar Eiken
Nyheter

De gjenstående planlagte boligene skal stå på påler helt ned på fjellet, sier daglig leder Roar Eiken i selskapet Norgeshus Din Bolig.