Fengslet fire uker etter kniv-drama:

– Når det blir brukt stikkvåpen, er utfallet tilfeldig

En mann som er siktet for å ha angrepet en annen mann med kniv blir fengslet i fire uker. Påtalemyndigheten mente det var stor fare for nye, alvorlige voldsepisoder.

Mannen er fengslet i fire uker på grunn av gjentakelsesfare.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Tidligere historikk viser at når mannen er ruset, så er terskelen svært lav for å begå alvorlig voldskriminalitet, sier politiadvokat Kirsti Hammerø.

Det var lørdag ettermiddag at politiet på Sunnmøre gikk til væpnet aksjon i Giske kommune.

Bakgrunnen for pågripelsen – som ifølge politiet skjedde uten dramatikk – er en såkalt kroppskrenkelse som skjedde i Ålesund sentrum.

– Angrep med kniv

Ifølge politiadvokat Kirsti Hammerø ble det brukt kniv i angrepet. Det ble også utlevert slag, ifølge siktelsen.

– Når det blir brukt stikkvåpen i forbindelse med en voldsepisode, er utfallet tilfeldig, sier Hammerø.

Påtalemyndigheten fikk i Sunnmøre tingrett medhold i at siktede skal varetektsfengsles i fire uker.

Mener han ble angrepet selv

Mannen har anket kjennelsen til lagmannsretten.

Den siktede mannen har erkjent de faktiske forhold, men mener fornærmede tok kvelertak på ham.

– Men ut fra fornærmedes forklaring finner retten at det er skjellig grunn for mistanke om at han har forholdt seg slik siktelsen beskriver, herunder at det var siktede som først gikk til angrep på fornærmede slik han har forklart, skriver tingrettsdommer Kjetil Gjøen i kjennelsen.

Gjentakelsesfare

For at noen skal varetektsfengsles for gjentakelsesfare må det være stor sannsynlighet for at siktede kan begå ny, konkret og alvorlig voldskriminalitet om vedkommende ikke pågripes.

– Her er det lagt vekt på at siktede mangler barrierer mot bruk av vold i ruset tilstand. Det følger også av tidligere domfellelser og av tiltale av 15. august 2016, påpeker Gjøen.

Retten mener siktede har falt tilbake til tidligere rusvaner, og det er sterk sannsynlighetsovervekt for nye alvorlige voldsepisoder i ruset tilstand.

– Mannen har alvorlige voldsdommer tidligere, bekrefter Hammerø.