Vil ha ny busstrasé på Hessa

La bussen kjøre Hessafjordvegen/Skolemestervegen i stedet for Hessavegen.

Kollektivtilbud Bydelsutvalget ønsker en skikkelig dialog med fylket om busstilbudet i ytre bydel i Ålesund. 

Nyheter

Det er Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg som ber samferdselsavdelinga i fylkeskommunen om å se nærmere på kollektivtilbudet i ytre bydel.

I brevet skriver bydelsutvalget at med den store utbygginga som skjer på Hessa, bor det flere langs den traseen de foreslår enn langs den gamle.

Bydelsutvalget er opptatt av at mange skal benytte seg av kollektivtilbudet, og de ønsker en skikkelig diskusjon med fylket om økt frekvens og redusert reisetid. I Molde ønsker de ikke å delta i møter i bydelsutvalgene i Ålesund, og ber om at innspillene går via kommunen.

Kommunen på sin side ber fylket om å gi bydelsutvalget et svar. Det er tross alt de som har ansvaret for busstilbudet.