Politiet får fire geografiske driftsenheter

En arbeidsgruppe foreslo to driftsenheter for politiet i Møre og Romsdal - men nå har departementet avgjort saka: Det blir fire.

Guttorm Hagen leder dagens driftsenhet på Søre Sunnmøre. Nå får de fortsette som egen enhet.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Dermed blir det fremdeles to driftsenheter i politiet på Sunnmøre - og Søre og Nordre får fortsette som før.

De fire driftsenhetene i Møre og Romsdal blir blir:

  • Søre Sunnmøre
  • Nordre Sunnmøre
  • Romsdal
  • Nordmøre

Uenige

I forbindelse med politireformen og sammenslåingen av tidligere Sunnmøre politidistrikt og Nordmøre og Romsdal - til ett politidistrikt, har det vært uenighet innad og utad i politiet om antall driftsenheter.

En arbeidsgruppe anbefalte to driftsenheter: En på Sunnmøre og en for Nordmøre og Romsdal. Dette støttet blant annet Politiets fellesforbund og Politijuristene. Mens politimesteren, Parat, Norsk tjenestemannslag, Norges Politilederlag og Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon mente det burde være fire.

Partene kom ikke til enighet i saka selv om de har møttes til drøftingsmøter og megling. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at det blir fire enheter.

– Departementet forutsetter imidlertid at det foretas en forpliktende evaluering av organisasjonsstrukturen i løpet av 2019, skriver Politidirektoratet i et skriv.


Norddal, Ørskog og Stranda protesterar mot nytt politi-kart

Kan få over to timer køyretid til næraste lensmannskontor

Dei er tre av totalt 72 ordførarar som klagar på politireforma.


Nytt kart

I tillegg til nye driftsenheter, deles Møre og Romsdal også inn i nye politistasjons- og lensmannskontordistrikter.

Politidirektoratets forslag innebærer at Ørskog, Stranda, Giske og Sula lensmannskontorer blir lagt ned. Norddal, Ørskog og Stranda kommuner har klaga på avgjørelsen.

Politidirektoratet skal behandle alle klager innen 1. april, før klagene sendes til Justisdepartementet.