Gir to millioner til arena for nyskaping

Sparebanken Møre med millionstøtte til ÅKP Blue Innovation Arena.

NMK Terje Krøvel (t.v.), banksjef næringsliv Sunnmøre hos Sparebanken Møre overrekker gavesjekken på to millioner kroner til adm. dir. Per Erik Dalen i ÅKP.   Foto: Frank Støyva Emblem/ÅKP

Nyheter

Under tirsdagens internasjonale simulatorkonferanse på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) kom Sparebanken Møre med en aldri så liten overraskelse – i alle fall for konferansedeltakerne: Etter at Jan Børre Rydningen fra ÅKP Blue Innovation Arena var ferdig med innlegget sitt, entra Terje Krøvel, banksjef næringsliv Sunnmøre, podiet.

– En unik tverrsektoriell arena


Tirsdag presenterer Offshore Simulator Centre verdensnyheter for 150 deltakere på en konferanse på Norsk Maritimt Kompetansesenter:

Her ser du to minutter inn i framtida

Jeg tar på meg Microsofts Hololens-brille og får øye på en plattform i lufta foran meg, samtidig som jeg ser både sjefen for Offshore Simulator Centre (OSC) og Sunnmørspostens fotograf i korridoren på NMK.

Med seg hadde Krøvel en gavesjekk, som han på vegne av banken overrakte til adm.dir. Per Erik Dalen i ÅKP.

– Innovasjonsarenaen skal bli en unik tverrsektoriell arena der bedrifter, gründere, investorer, forskere og studenter kan samhandle og utvikle og skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Dette ønsker vi å være en del av, og vil bidra ved å gi 2 millioner kroner til den planlagte VR-laben, heter det fra Krøvel i ei pressemelding i forkant av tildelinga.

– Målsettinga vår er å stimulere til utvikling av næringslivet i regionen. Vi ser på dette samarbeidet som en mulighet til å bidra til nyskaping og omstilling både for etablerte bedrifter og gründere, og på den måten legge til rette for videre vekst, fortsetter han.  

Muliggjør investeringer

Gaven til innovasjonsarenaen i NMK2 gjør det mulig for å investere i det ypperste en kan få innen teknologi og kompetanse, heter det fra ÅKPs Per Erik Dalen.

– Den framtidige konkurransekrafta vår avhenger av at vi klarer å innovere raskere og mer kostnadseffektivt enn de internasjonale konkurrentene våre. For å nå det målet kreves et digitalt teknologi- og kompetanseløft. I ÅKP Blue Innovation Arena løfter næringsliv og det offentlige sammen for å skape framtidas digitale arena for innovasjon og verdiskaping. Da er det fantastisk at en så viktig aktør for næringslivet som Sparebanken Møre er med på det regionale løftet, sier han.

Når det gjelder VR-laben vil denne kunne brukes i flere ulike deler av et innovasjonsløp. I tillegg til denne labben vil ÅKP Blue Innovation Arena også bestå av en såkalt startup-lab for gründere og entreprenører som vil utvikle nye forretningsideer, og en business-lab der eksisterende næringsliv vil kunne videreutvikle ideer og prosjekter.