Økt fokus på sammenheng mellom dopingbruk og vold

Slik vil de stoppe doping

I jakten på gode prestasjoner og den perfekte kropp, tyr stadig flere unge til den ulovlige «snarveien»: Doping.

Kurs Monika Skjærvik, Erik Håland og Øyvind Haukland fra Norsk Narkotikapolitiforening underviste representanter fra politi, påtalemyndighet, tollvesenet og kriminalomsorgen tirsdag.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Unge som vokser opp i dag har et helt annet press på seg enn foreldregenerasjonen, mener Monika Skjærvik, Erik Håland og Øyvind Haukland fra Norsk Narkotikapolitiforening.