Skal bruke 46 mill. på bedre innseiling til Ålesund

Regjeringen med statlige midler de fem første årene av ny Nasjonal transportplan (NTP).

Grunner Her har Kystverket ringet av fem grunner som må utbedres. Den største fyller innseilinga mellom Kvennaneset og Osholmen. Kartillustrasjon: Kystverket. 

Nasjonal transportplan
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte onsdag regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029.
  • Totalrammen er på svimlende 1.064 milliarder over tolv år, hvor 131 milliarder kroner skal kreves inn ved hjelp av bompenger.
  • De siste ukene har politikerne trålet land og strand rundt på Nordvestlandet og fortalt om lokale NTP-nyheter. Men det var altså først onsdag at selve stortingsmeldingen ble lagt fram for offentligheten. 
Nyheter

Blant kystprosjektene som ligger inne i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029, var det meste kjent fra før.

15 prosjekt på Nordvestlandet: Disse prosjektene får penger i NTP

Et prosjekt som har gått under radaren er imidlertid utbedring av innseilingen i indre Ålesund. Her er det satt av 46 millioner kroner i første planperiode fram til 2024.

Skal sprenge

– Hensikten med prosjektet er å bedre framkommeligheten og øke sikkerheten for alle sjøtrafikale grupper i Ålesund by sitt indre havnebasseng. Dette oppnås gjennom sprengning av åtte definerte grunner ned til varierende dybde fra -8 til -11 m, heter det i omtalen av prosjektet.

Kystverket skal stå for arbeidet som skal gi tryggere seilas for båtfolket og mindre risiko for skade og forurensning i fjorden.

Da Sunnmørsposten skrev om planene for et par år siden omtalte kystdirektør Kirsti Slotsvik prosjektet som et «løft for hele området». 

Flere store prosjekter

Bygging av Stad skipstunnel til 2,7 milliarder og storsatsing på kaianleggene både i Gjerdsvika og Gjøsundet var behørig lekket på forhånd.

Samtidig er det klart at arbeidet med å utbedre Fosnavåg fiskerihavn, først er tiltenkt penger i siste planperiode. Her er det lagt inn 102 millioner kroner i årene 2024-29.


Slotsvik håper på utbedring i 2018

– Utbedringene av indre skipslei mot Steinvågsundet vil koste 59 millioner kroner. Prioriteringene på NTP er det Stortinget som bestemmer, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik.


Les siste saker om transportplanen her