Alvorlig lovbrudd i Ålesund kommune:

Kommunen handlet ulovlig for 23,9 millioner med OK Entreprenør AS

OK Entreprenør AS på Flatholmen mottok 23,9 millioner kroner fra Ålesund kommune for arbeid ved Bingsa – uten at det foreligger én eneste kontrakt.

OK Entreprenør AS er fortsatt i drift ved Bingsa.  Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

OK Entreprenør AS som er oppført til å drive med grunnarbeid i Brønnøysund-registeret mottok til sammen 23,9 millioner kroner etter ulovlige kjøp gjort av Ålesund kommune mellom 2014 og 2016.

  • Har du tips eller opplysninger i saka? Tips smp.no på 95400400@smp.no eller journalisten direkte på torbjornsmp@protonmail.com.

Store beløp uten kontrakt

I 2014 ble det overført 9,3 millioner til OK Entreprenør AS, i 2015 ble det overført 7,1 millioner og i 2016 ca. 7,5 millioner kroner.

– Det finnes ikke, etter rådmannens kunnskap, avtaler hverken nå eller tidligere med [...], står det i sakspapirene.

Det er OK Entreprenør AS som har mottatt pengene.

OK Entreprenør AS har stilt maskiner og personell til rådighet for Ålesund kommune for 7-9 millioner i året i tre år uten at det foreligger noen form for skriftlig avtale om kjøp av tjenester.

LES OGSÅ: Stenseth med kritisk brev etter Bingsa-avsløringene

Vil ikke forklare overføringene

– Vi har kun vært innleid, sier daglig leder Nils Magne Voldsund Egset i OK Entreprenør AS.

– Finnes det overhodet noen skriftlige avtaler?

– Ingen kommentar. Jeg har ingen kommentar. Du må ta dette med kommunen.

Heller ikke styreleder Kjell Vindenes er særlig pratesalig.

– Jeg har forholdt meg til kommunen hele tiden, og trekte meg ut for et års tid siden når det gjelder den daglige driften. Nå er jeg pensjonist og styreformann, sier han.

– Hvem er deres kontaktperson i kommunen?

– Det er Per Oskar Slinning (nestleder i Bingsa Næringsforening) og den gjengen der vi har hatt med å gjøre. Skal du vite noe mer må du snakke med kommunen.

Slinning har foreløpig valgt å ikke kommentere saka.

LES OGSÅ: Bingsa brøt loven - Kjøpte for 24 millioner uten avtaler og anbudsrunde(krever abonnement)

Omfanget økte etter Tafjord-avtale

– OK Entreprenør AS har blant annet jobbet med sortering og behandling av avfall og har hatt tre til fire maskiner i sving, sier innkjøpssjef Jonny Indrevåg i Ålesund kommune.

Han sier det er meget beklagelig at det ikke er gjennomført anbudskonkurranse.

OK Entreprenør har altså brukt gravemaskiner til å sortere avfallet for Bingsa og kommunen.

– Arbeidet eskalerte i 2014. OK Entreprenør har nok hatt ulike oppdrag før det også, og meg bekjent finnes det ikke skriftlige avtaler i det hele tatt, bekrefter Indrevåg.

Arbeidet startet i det små, og økte etter at Bingsa fikk kontrakt med Tafjord Kraftvarme  AS angående sortering av industriavfall til forbrenning.

– Hvem har hatt ansvaret for kommunikasjonen med OK Entreprenør AS?

– Det er det virksomheten sjøl som har hatt.

– Visste du som innkjøpssjef noe om kjøpet av tjenester?

– Jeg visste det selvfølgelig ikke. Vi prøver å gjøre dette på en ordentlig måte. Dette kjøpet har rett og slett gått under radaren.

Ålesund kommune er klar til å gjennomføre anskaffelser og kjøp av maskiner, opplyser Indrevåg. Et spørsmål er om de skal gjøre det i egenregi.

– Det må vi ta noen runder på for å vurdere. Enten må vi konkurranseutsette selve tjenesten eller gjøre det selv. Målet er at dette skal komme i orden. En slik anskaffelse tar minimum tre måneder, sier Indrevåg.

– Alvorlig brudd

– Saken avdekker et alvorlig brudd på Lov om offentlige anskaffelser i Ålesund kommune ved Næringsdrift avfall - virksomhet vann, avløp og renovasjon. I løpet av siste tre år er det levert tjenester fra en leverandør for 23,9 millioner uten at det har vært forutgående konkurranse, oppsummerer kommunerevisor Kjetil Bjørnsen i et brev til Kontrollutvalget datert 5. april.

– Internkontroll innenfor innkjøp ser ikke ut til å ha fungert tilstrekkelig, og kommunen bør redegjøre for hvilke rutiner som innføres for å unngå at slike ulovlige innkjøp kan oppstå ved andre virksomheter i kommunen, skriver kommunerevisoren.

Kommunerevisjonen ber om at det ut ifra omfanget også vurderes å se nærmere på grunnlaget for innkjøpene, og hvem som har inngått hvilke avtaler mellom Næringsdrift avfall og leverandøren, og når disse avtalene er inngått.

Nok en aktør

En annen leverandør har i tillegg levert tjenester for rundt 2 millioner i 2016. Heller ikke denne anskaffelsen er lovlig. Dette går på balletering av vinteravfall.

Ifølge rådmannen ble det vurdert slik at det bare var én aktør i markedet som kunne levere denne tjenesten.

– Et ulovlig direkte innkjøp, det vil si avtaleinngåelse uten forutgående konkurranse, i denne størrelsesorden fra en enkelt leverandør er etter vår vurdering et alvorlig brudd på lov om offentlige anskaffelser, påpeker kommunerevisor Kjetil Bjørnsen.

De hadde i 2014 en avgrenset kontroll av årene 2012 og 2013. Da ble det gitt inntrykk av at det forelå en avgrenset avtale. Ved en ny kontroll i fjor avdekket revisjonen at innkjøpene fra Næringsdrift avfall hadde blitt svært omfattende.

– Og det så ikke ut til å foreligge noe kontrakt på dette.

LES OGSÅ: Avdekket ulovlig overtid på Bingsa - enkelte har jobbet over 800 timer overtid(krever abonnement)

  • Har du tips eller opplysninger i saka? Tips smp.no på 95400400@smp.no eller journalisten direkte på torbjornsmp@protonmail.com.