Bingsa-skandalen:

Politiet avventer kommunens gransking

Økoteamet i Møre og Romsdal politidistrikt har lagt merke til opplysningene som har kommet fram i Bingsa-skandalen.

Eivind Klokkersund er leder av økoteamet hos politiet på Sunnmøre.  Foto: Alexander Worren

Nyheter

– Vi har mulighet til å starte etterforsking på eget initiativ eller opprette sak som følge av en anmeldelse, sier Eivind Klokkersund, leder av politiets økoteam.

Foreløpig har politiet bestemt seg for å vente på at kommunerevisjonen har gjort ferdig sitt arbeid. Det kan også trolig bli aktuelt å vente på en ekstern gransking.

Mange millioner uten avtaler og anbudsrunde

Kommunerevisjonen ved Kjetil Bjørnsen har avslørt at Ålesund kommune gjorde ulovlige anskaffelser for 23,9 millioner da de hyret inn OK Entreprenør AS på Bingsa uten en eneste form for skriftlig avtale.

Entreprenøren har jobbet i avfallsanlegget fra 2011/12 til 2016. Teamleder Per Oskar Slinning fortalte i går til Sunnmørsposten at entreprenøren nå er i ferd med å fjerne alle sine maskiner og utstyr på Bingsa.

Skal avsløre hvem som står bak

OK Entreprenør AS har ikke lov å jobbe der uten kontrakt. Kommunen skal nå få orden på saken og er klar til å gjennomføre anskaffelser og kjøp av maskiner, opplyste innkjøpssjef Jonny Indrevåg til smp.no nylig. Et spørsmål er om de skal gjøre det i egenregi.

Et stort problem i saken er at det ikke er inngått noen avtaler med OK Entreprenør AS, selv om det er betalt ut 23,9 millioner, og rådmann Astrid Eidsvik sa i går til Sunnmørsposten at de jobbet med å ettergå hvem fra Bingsa som har hatt kommunikasjonen med selskapet.

Entreprenøren har jobbet hjemme hos Bingsa-sjefen


Bingsa-skandalen:

Entreprenøren jobbet også privat for Bingsa-sjefen

OK Entreprenør AS, som har mottatt 23,9 millioner kroner gjennom en ulovlig anskaffelse fra Bingsa i Ålesund kommune, har satt opp en mur og planert på tomten til Bingsa-sjef Per Oskar Slinning privat. Selskapet har fått to båter som oppgjør for arbeidet.

Sunnmørsposten avslørte i går at OK Entreprenør har planert og satt opp en mur hjemme hos Bingsa-sjef Per Oskar Slinning i samme tidsperiode som de har jobbet på Bingsa.

Slinning avviser at det er han som har hyret inn entreprenøren på Bingsa, og sier han skiller klart på det som er jobb og det som er privat.

Entreprenøren skal ifølge Slinning ha blitt engasjert på Bingsa før han kom i posisjon til å ha ansvaret for det. Han ble teamleder først for to år siden.

I tillegg har det vært ulovlig mye overtid og økonomiske uklarheter på Bingsa, ifølge kommunerevisjonen.

Ekstraordinært informasjonsmøte

Rådmann Astrid Eidsvik fortalte i går at det er kallet inn til ekstraordinært orienteringsmøte fredag klokka 13.30.

Rådmannen er tydelig på at det er viktig å ikke blande det Slinning har gjort på sin egen fritid, og det som har skjedd i Bingsa.

Likevel skulle hun gjerne sett at hun fikk informasjon om Slinning sin private kontakt med OK Entreprenør før Sunnmørsposten kom på banen. Eidsvik understreker at det overhodet ikke er grunnlag for å spekulere i om Slinning har hatt personlige motiver i denne saka.

Vet ikke hvem som har hyret inn OK Entreprenør

Hun kunne i går ikke si navnet på hvem som har hatt dialogen med OK Entreprenør AS fra Bingsa sin side.

– Vi jobber med å finne ut det. Det er tidligere sjefer som jeg foreløpig ikke vet hvem var, sa hun.

Ålesund kommune har i tillegg til de ulovlige kjøpene med OK Entreprenør også gjort ulovlige kjøp av tjenester hos Miljøkvalitet AS for ca. 2 millioner.

– Også dette burde vært ute på anbud. Men her ble det gjort en vurdering om at det ikke var andre firma i området som hadde utstyret man trengte for å pakke avfallet. Uansett skulle det vært ute på anbud, sa Eidsvik.

Det er foreløpig ikke aktuelt å kontakte politiet fra rådmannens side.

– Jeg kan ikke se at det er en politisak, sa Eidsvik i går.