Fylkestinget inn i nytt VR-selskap ved Campus Ålesund

Satser millioner på high-tech

Virtual reality begeistrer fylkespolitikerne. De investerer nå to millioner kroner i et nytt VR-selskap ved Campus Ålesund.

Fylkeskommunen kjøper 15 prosent av et nytt high-tech selskap som skal jobbe med innovasjon tilknyttet Campus Ålesund og Ålesund Kunnskapspark. ÅKP Blue Innovation er navnet på selskapet. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

– Kunnskap er framtida for vår region. Dette må vi bare være med på, sier en entusiastisk Bjørn Sandnes (H).