Reagerer på ledelsen i Ålesund kommune:

– Urovekkende at det ikke har vært styring eller systemer

Høyres gruppeleder Øystein Tvedt mener flere ledd i Ålesund kommune har kjent til – eller burde kjent til – de ulovlige innkjøpene på Bingsa.

Høyre-politiker Øystein Tvedt reagerer.   Foto: ARKIV

Bingsa-skandalen

Bingsa (Ålesund kommune) har ulovlig kjøpt tjenester av OK Entreprenør for 23,9 mill. kroner mellom 2014-2016. Det finnes ikke én skriftlig kontrakt og kjøpene ble gjort uten anbudsrunde.

Flere Bingsa-ledere har kjent til bruken av selskapet.

Kommunen har gjort tilsvarende kjøp fra Miljøkvalitet AS verdt ca. 2 mill. kr.

Kommunerevisjonen har avdekket omfattende overtidsbruk i strid med arbeidsmiljøloven. Enkeltpersoner har jobbet opp mot 800 timer overtid i løpet av ett år før 2016. I 2016 var rekorden 737 timer overtid.

Årsregnskapet er ikke ferdig revidert, men ifølge kommunerevisjonen ser det ut til å ha blitt brukt 37,1 mill. kroner mer i drift og investeringer enn det var gitt politisk bevilgning til i 2016. Dette til tross for at siste tertialrapport antydet balanse.

Revisjonen peker blant annet på at det i januar ble gjort omfattende omposteringer i regnskapet der utgifter ble overført fra drift til investeringer.

Saken var oppe til ekstraordinært informasjonsmøte 21. april. Arbeidstilsynet har på eget initiativ varslet tilsyn med virksomheten. Kontrollkomiteen fortsetter sin granskning. Bingsa-saken skal opp til behandling i formannskapet 2. mai.

KILDE: KOMMUNEREVISJONEN, ÅLESUND KOMMUNE.

Nyheter

Fra rådmann Astrid Eidsvik er det lagt opp til en orientering om Bingsa-saken i kommende formannskap 2. mai. Kontrollutvalget vil komme med sin konklusjon og en innstilling overfor bystyret snarest. Første mulighet er 11. mai.

– Jeg forventer at kontrollutvalget vurderer en politianmeldelse av forholdene, nettopp for å komme til bunns i alle forhold, sier Tvedt.

Høyre-politikeren mener kommunerevisjonen har stilt spørsmål som administrasjonen må ta på større alvor.

– Når det gjelder en ekstern gransking, så ser jeg på det som et mindre godt virkemiddel enn å gå til politianmeldelse. En ekstern aktør vil ikke ha den samme utvidede myndigheten, sier Tvedt.

Les alle saker om Bingsa her

– Urovekkende

Sunnmørsposten skrev i går at flere ledere har visst om bruken av OK Entreprenør AS i Bingsa. Her ble det kjøpt tjenester uten kontrakt og anbudsrunde for nesten 24 millioner kroner.

Tvedt mener flere varsellamper burde ha gått av i stabs- og virksomhetsfunksjonene i Ålesund kommune.

– Det er også lamper som har gått av, spesielt rundt overtid. Siden det er systemer for å avdekke slikt, er det svært urovekkende at man ikke har hatt styring eller system for å følge det opp videre, sier han.

Politikeren mener oppdraget til entreprenøren har vært kjent - eller burde vært kjent - i flere ledd i organisasjonen.

– Ut ifra det burde man undersøkt omfanget, og at det kontrakts- og konkurransemessige var riktig, sier han.

Tvedt er overrasket over at det er mulig at situasjonen har fått utvikle seg uten at noen har reagert.

Les alle saker om Bingsa her

Vurderer omorganisering

I det ekstraordinære møtet 21. april kom det fram at rådmannen vurderer om det er tid for omorganisering av Bingsa. I samme møte ble det lagt fram en rekke tiltak for å få kontroll.

Blant annet skal ledelsen på Bingsa hver eneste måned stille på møter med økonomiavdelingen på rådhuset. Der blir bruk av ansatte, fakturering, innkjøp og rapportering fulgt opp.

For å få kontroll på ulovlig bruk av overtid skal det nå ansettes flere på Bingsa, som har vært underbemannet i flere år, ifølge våre opplysninger.