Bingsa-skandalen:

Kontrollutvalget ønsker å konkludere snarest – skal ha møte fredag

Utvalgsleder Torgrim B. Finnes bekrefter at kontrollutvalget skal ha møte kommende fredag, og de vil komme med en innstilling snarest.

Leder Torgrim B. Finnes i kontrollutvalget. 

Bingsa-skandalen

Bingsa (Ålesund kommune) har ulovlig kjøpt tjenester av OK Entreprenør for 23,9 mill. kroner mellom 2014-2016. Det finnes ikke én skriftlig kontrakt og kjøpene ble gjort uten anbudsrunde.

Flere Bingsa-ledere har kjent til bruken av selskapet.

Kommunen har gjort tilsvarende kjøp fra Miljøkvalitet AS verdt ca. 2 mill. kr.

Kommunerevisjonen har avdekket omfattende overtidsbruk i strid med arbeidsmiljøloven. Enkeltpersoner har jobbet opp mot 800 timer overtid i løpet av ett år før 2016. I 2016 var rekorden 737 timer overtid.

Årsregnskapet er ikke ferdig revidert, men ifølge kommunerevisjonen ser det ut til å ha blitt brukt 37,1 mill. kroner mer i drift og investeringer enn det var gitt politisk bevilgning til i 2016. Dette til tross for at siste tertialrapport antydet balanse.

Revisjonen peker blant annet på at det i januar ble gjort omfattende omposteringer i regnskapet der utgifter ble overført fra drift til investeringer.

Saken var oppe til ekstraordinært informasjonsmøte 21. april. Arbeidstilsynet har på eget initiativ varslet tilsyn med virksomheten. Kontrollkomiteen fortsetter sin granskning. Bingsa-saken skal opp til behandling i formannskapet 2. mai.

KILDE: KOMMUNEREVISJONEN, ÅLESUND KOMMUNE.

Nyheter

– Vi har fått tre nummererte brev fra kommunerevisjonen, og det er viktig for oss at vi klarer å trekke en konklusjon på alle sakene, og får sendt dem videre til bystyret, sier Finnes om Bingsa-skandalen.

Brevene går på ulovlig overtid, ulovlig kjøp av tjenester og det økonomiske i Bingsa Næring (se faktaboks).

Nytt møte på fredag

– Vi har på et tidlig tidspunkt avtalt at leder i kontrollutvalget stiller på bystyremøtet i mai. Så er det slik at Sunnmørsposten avdekker nye forhold på løpende bånd. Det er bra, men likevel utfordrende med tanke på saksbehandling, sier Finnes.

Det er fastlagte rutiner rundt møter i bystyret med frister.

Kontrollutvalget fikk saken på bordet 5. april i forkant av møtet sitt den 7. april.

Les alle saker om Bingsa her

Vet ikke om de klarer å lande nå

– Initiativet overfor bystyret er at vi skal orientere. Vi har vurdert forholdene siden påske, så er det mye som har kommet til. Det er viktig at vi klarer å lande alt som trengs i forhold til næringsdriften på Bingsa. Per nå vet jeg ikke om vi klarer å fatte et selvstendig vedtak som kan legges fram for bystyret 11. mai.

Finnes sier det er en omfattende sak.

– Vi ser på mulighetene for å få gjort et tilstrekkelig vedtak neste fredag, slik at bystyret kan få sett på dette så tidlig som mulig. Det er en forventning og et krav om at vi konkluderer. Forholdene som har kommet fram i media blir en del av det totale bildet, sier Finnes.

Les alle saker om Bingsa her