Advarer mot nye innvandringseksperiment

Frp-leder Siv Jensen advarer mot det hun kaller nye "hodeløse" innvandringseksperiment fra Arbeiderpartiet.

Kjente toner Frp-leder Siv Jensen henter fram innvandring, eldreomsorg, skattelette og samferdsel som partiets saker i valgkampen.  

Nyheter

– Vi må stramme inn. Det siste Norge nå trenger er et nytt innvandringseksperiment fra Ap og Sp. Norge har ikke råd til nye hodeløse eksperiment, er beskjeden fra Siv Jensen.

Innvandring og eksport av trygdeytelser til utenlandske borgere var en stor del Frp-lederne tale til landsmøtet.

Valget som venter er et retningsvalg, ifølge Jensen.

– Vår kultur handler om våre friheter. Ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Vi skal være stolte over den norske kulturarven. Vi skal møte nye kulturer med krav om hvordan vi lever her i Norge, fastslår Jensen.


"Folk flest" har fått ti kroner dagen i skattelettelser

94 prosent av skattyterne i Norge har i snitt fått 3.637 kroner i skattekutt siden Høyre/Frp-regjeringen tok over. Altså rundt ti kroner dagen.

– Vårt mål er at innvandrere skal bli en del av den norske hverdagen. Snakke norsk og gi barna en norsk oppvekst. Det er kravene om du er kristen, muslim eller hindu, sier Jensen

– Innvandringspolitikken skal være streng, ikke slapp og naiv, er beskjeden fra Frp-lederen, som viste til Sverige og kom med knallhard kritikk av hvordan svenske politikere har forholdt seg til innvandring.

– Sverige har lukket øynene år etter år. Vi kjenner historien om segregering. Det er vondt å se en svensk statsminister feie problemene vekk. Slik har det være i Norge også med politikere som ikke har ville snakke om innvandring. Snillisme skader oss selv slik det har skadet Sverige, er beskjeden fra Jensen.

Trygd til utlandet

Som også varslet at regjeringen nå vil legge fram en stortingsmelding om såkalt trygdeeksport. I hovedsak utbetaling av barnetrygd og kontantstøtte til familier som ikke bor i Norge.

– En polsk arbeider som jobber og betaler skatt skal ha rett på samme ytelser som nordmenn, men det er helt urimelig at de skal få samme kontantstøtte og barnetrygd dersom barna lever i et land med lang lavere kostnadsnivå, påpekte Jensen, og varslet at regjeringen nå vil gjennomføre kutt.

– Regjeringen vil kutte i barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge slik at det tilpasses kostnadsnivået i det landet barna lever i, påpekte Jensen.


Frp foreslår fradrag for tjenester i hjemmet 

Fremskrittspartiets programkomité vil ha fradrag for å få utført vask, rehabilitering eller servicearbeid i private hjem. En dårlig idé, mener SV. 

En streng innvandringspolitikk, kutt i skatter og avgifter, bedre eldreomsorg og satsing på samferdsel er de fire godt gjenkjennelige sakene Frp skal kjøre på i valgkampen.

Formuesskatten

Skattekuttene regjeringen har gjennomført er bare begynnelsen, ifølge Jensen.

Som brukte bedriften Brunvoll i Molde som eksempel på hvor feil formuesskatten slår ut.

– Jeg var på besøk hos den familieeide bedriften som har bygget stein på stein i mer enn 100 år. Beskjeden de får fra Arbeiderpartiet er at de skal få økte skatter.

– Vi skal kjempe mot Aps mål om å øke skatter og avgifter. Vi er stiftet for å redusere skatter, avgifter og offentlige inngrep. Vi skal ha nye skattekutt, lover Jensen uten å tallfeste hvor store de vil bli.

Vil bruke penger på sjukeheimsplasser

Hun lover også økt satsing på bygging av sjukeheimsplasser og kom med en lekkasje fra revidert budsjett som legges fram neste uke.

– Vi legger da penger på bordet til 1.300 nye sjukeheimsplasser, var beskjeden fra Jensen til stor jubel fra salen.

Frp-lederen og finansministeren lovet at om Frp fikk styre videre skal det fortsatt brukes mye oljepenger over statsbudsjettet.

– Jeg hører enkelte mener vi bruker for mye penger. Vi skal ikke spare landet til fant. Vi har penger andre land bare kan drømme om å investere i Norge, sier hun.