Frp vil tillate dobbelt statsborgerskap

Frp-ledelsen tapte saken om en skal tillate at folk har dobbelt statsborgerskap,

Frrp-leder Siv Jensen og nestleder Per Sandberg tapte kampen om dobbelt statsborgerskap da partiet vedtok nytt program. 

Nyheter

Et flertall i landsstyret sa nei, mens et flertall på landsmøtet sa ja. Begrunnelsen som ble brukt er at i situasjoner der en ønsker å ta det norske statsborgerskapet fra noen, vil det bli enklere dersom dem det gjelder allerede har statsborgerskap i et annet land. Dermed kan innvandrere som kommer til Norge både beholde statsborgerskapet i hjemlandet, samtidig som de får norsk pass.

Kommunetvang

En annen omdiskutert dissens i programmet var om Stortinget skal kunne bruke tvang for å slå sammen kommuner. Den kampen vant partiledelsen, men hele 96 av Frp-utsendingene til landsmøtet ville at partie skulle programfeste at en ikke kunne bruke tvang.

Fpu i Møre og Romsdal haddde sendt inn et eget forslag om å øke panten på flasker. Den fikk 87 stemmer, men det var ikke nok. Frp vil ikke øke panten.

Politidirektoratet

Nedleggelse av Politidirektoratet  var en annen meget omstridt sak. Justisminister Per Willy Amundsen kom med klare advarsler. Direktoratet har økt voldsom i tallet på stillinger med Frp i regjering. Landsmøtet var delt i saken og måtte gjennomføre valget to ganger, da det var så tett. Tilslutt endte det på at 114 stemte for å beholde Politidirektoratet og 112 stemte for å legge direktoratet ned. Dermed fikk justisministeren det slik han ville.

Ip-adresser

Det ble også flertall for å innføre lagring av ip-adresser fra datamaskiner i seks måneder. Dette er et ønske fra politiet i forhodl til etterforskning av blant annet overgrep på nettet. Frp-landsmøtet var delt, men et flertall sa ja.

Landsmøtet vedtok også et forbud mot det de omtaler som rituell omskjæring av guttebarn.

Med 103 mot 121 stemmer sa også Frp-llandsmøtet nei til surrogati.