Frykt for flere «birdstrikes» på Vigra

Luftfartstilsynet sier ja til å flytte flyplassgjerdet, til tross for frykt for flere «birdstrikes».

PANG Fugler på området til Ålesund lufthavn Vigra skremmes bort. Nå skal sikkerhetsgjerde flyttes, for å gi plass til tursti forbi fuglefredningsområde. 

Nyheter

Både Giske kommune og fylkesmannen har hatt ønske om å tilrettelegge for tursti forbi flyplassen og fuglefredningsområdet i Blindheimsvika, da en slik tursti anses som gunstig både for folkehelsa og opplevelsen av fuglelivet.