Ålesund kommune heldt tilbake Bingsa-fakturaer

Ifølgje offentleglova skal krav om innsyn saksbehandlast utan ugrunna opphald. Ålesund kommune ville informere formannskapet før pressa.

  Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

Etter at det blei kjent at ektefellen til verksemdsleiaren for Bingsa fekk ei kontrakt med kommunen, bad Sunnmørsposten om innsyn i alle fakturaer.