– Det er kritisk:

Politiets sliter med å få råd til nye biler

Politidistriktenes innkjøp av biler er halvert på fire år, ifølge Politiforum. 

illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

Oversikten som Politiforum har hentet fra Politiets fellestjenester (PFT), viser at politidistriktene samlet kjøpte 93 nye biler i fjor, mot 184 i 2012.

Hvert år siden 2012 har antall innkjøpte biler gått ned.

– Vi har ikke en bærekraftig økonomi på grunn av et altfor lavt investeringsnivå over tid. Det handler selvsagt om kjøretøyinvesteringer, som er den store utgiftsposten her. Basert på en ideell utskiftingstakt har vi nok et etterslep i størrelsesorden 40–50 millioner kroner på kjøretøyene. Og det er kritisk, for dette er jo arbeidsverktøyet til de ansatte, sier administrasjonssjef i virksomhetsområde Vestfold, Gard Hagen til fagbladet.

Oversikten som inkluderer både sivile og uniformerte biler, og fortsatt føres på den gamle inndelingen av politidistriktene, viser at det er gamle Salten politidistrikt som kjøper inn færrest biler. Deretter følger Nordmøre og Romsdal med seks biler i samme periode, før Vestoppland og Vest-Finnmark med sju hver.

I Sunnmøre politidistrikt ble det kjøpt inn 17 biler i perioden. Sju av disse ble kjøpt inn i 2012.

Politiet i Sogn og Fjordane har kjøpt inn 12 biler i årene 2012-2017.

(©NTB)


Politireform:

Mener politistasjonen bør flyttes mot Moa

En blokkering av Hellebroa kan være kritisk for politiets evne til å rykke ut, påpeker Haram-ordføreren og vil ha ny politistasjon lengre øst.

 

Politiet slår alarm om bemanningen:

– Om lag 35 politistillinger står ledige i Møre og Romsdal

Politiet i Møre og Romsdal har ikke råd til å erstatte ansatte som slutter, sjukemeldes eller tar ut permisjon.