Reketråleren "Remøy" tatt i arrest i Russland:

- Norske myndigheter følger saken nøye

Det er fremdeles ingen løsning i saken der herøytråleren «Remøy» er beskyldt for tjuvfiske i russisk sone.

Reketråleren "Remøy"  Foto: Fiskebat.no

Nyheter

Fredag ble det kjent at Russland krever ei kausjonssum på 90 millioner kroner for å slippe fri  herøytråleren «Remøy».


Krev 90 mill. for å frigje «Remøy»

Russland krev ein kausjonssum på 90 millionar kroner for å sleppe fri herøytrålaren «Remøy», skriv Vestlandsnytt.


Fredag ettermiddag opplyser pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl til smp.no at norske myndigheter følger saken nøye.

- Saken er under behandling i det russiske rettsvesenet, sier Astrid Sahl i en e-post til smp.no.

UD og generalkonsulatet i Murmansk vil fortsette å gi rederiet og mannskapet konsulær bistand.

- Vi har i ettermiddag hatt en nyttig gjennomgang av saken i et møte med UD, NFD, rederiet og næringen, sier Sahl.

Reketråleren Remøy ble att i arrest av den russiske kystvakten 10.mai og har siden lagt til kai i Murmansk.

I dag ble det kjent at myndighetene i Russland krever 90 millioner kroner i kausjon for båten.

– Kravet står på ingen måte i forhold til realitetene i saken, og dette kravet gjør at situasjonen ikke er mulig for rederiet å håndtere. Dessuten ligger ansvaret hos norske myndigheter. Vi hadde håpet at saken skulle få en rask avklaring, sier administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk i en pressemelding som er lagt ut på organisasjonens egen nettside.