Søker bruksendring av vegen til Fjellstua

Vegen opp til Fjellstua er ikke godkjent for ferdsel av tunge busser over 6 tonn. Kommunen sender nå en søknad til Vegdirektoratet om endring av bruksklassen for veien til 8 tonn og går i dialog med busselskapet om å finne alternative løsninger.

Fjellstua Ålesund kommune søker bruksendring av vegen til Fjellstua. Arkivfoto  Foto: Lars Inge Skrede

Nyheter

Bakgrunn: Dagens busstrafikk til Fjellstua er ulovlig

Fredag 26. mai har Ålesund kommune sendt en søknad til Vegdirektoratet om å endre bruksklassa for veien opp til Fjellstua til 8 tonn akseltrykk. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Vegen er klassifisert til 6 tonns bruksklasse. Vegen er mye brukt av turistbusser i sommersesongen og en slik økning av bruksklassen er nødvendig. Kommunen går nå i dialog med busselskapet om å finne alternative løsninger for bruk av vegen, inntil vi får avklart søknaden hos Vegdirektoratet.

- Det er tre ukers behandlingstid hos Vegdirektoratet, og etter behandling skal saken tinglyses. Vi får trolig ikke et svar på søknaden før om cirka 1 måned.

Les mer:

Så mange kjører til Fjellstua daglig

Dette svarer vegsjefen i Ålesund: Foreslår shuttlebusser

Busselskap: – Vi gjør bare det alle andre gjør

Ønsker å oppgradere veien

Ålesund kommune ønsker å gjennomføre en oppgradering på vegen fra Borgundvegen og opp til Fjellstua.

- Dette er et omfattende arbeid og kan tidligst starte høsten 2017 og vil pågå i mange år fremover. I økonomiplanen ligger det inne 1,5 millioner i 2019 og 2 millioner i 2020.

I langtidsperioden frem til 2024 ligger det inne 14 millioner til oppgradering av hele vegstrekningen.

Fjellstua-driver om bussforbudet:

– Jeg er i sjokk!

– Dette kan bety kroken på døra for Fjellstua slik den drives i dag, sier Helge Jan Farstad.