Nordisk Ministerråd til Ålesund i slutten av juni:

Campus Ålesund viser seg fram

NTNTUs viserektor i Ålesund, Annik Magerholm Fet skal vise fram Campus Ålesund under toppmøtet i Ålesund 27.– 29. juni.

Annik Magerholm Fet er viserektor ved NTNU.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Da skal EU's kommisær for helse og mattrygghet, litaueren Vytenis Andriukaitis, og en rekke andre ministre og prominente gjester besøke Ålesund i forbindelse med Nordisk Ministerråds møte.