Fiskesvindel-saka

Fem års fengsel for hovedmannen

De tre tiltalte i fiskesvindel-saka fikk reduserte straffer i lagmannsretten.

Skuffet Advokat Jan Erik Teigum, som forsvarer en daglig leder som ble dømt til 2,5 års fengsel sier hans klient er skuffet over dommen.  Foto: Scanpix

Nyheter

Hovedmannen, en ålesunder i 50-åra, som var tiltalt for heleri av 386 tonn med fisk fikk redusert straffa fra fem og et halvt år i tingretten til fem år i lagmannsretten. Han ble også dømt til en inndragning av to millioner kroner.

Mannen som skal ha kjøpte fisken, en daglig leder i et fiskefirma i Ålesund, fikk fengsel i 2,5 år, mot tre år i tingretten, mens den tredje tiltalte, en tidligere ansatt hos Scanprod AS, fikk fengsel i ett år.

Han ble i tingretten dømt til 1,5 års fengsel.

Begge de to sistnevnte ble dømt til en inndragning av en million kroner hver.

Liten erstatning


Dom i fiskesvindel-saken:

Strenge dommer for fiskesvindel

De tre tiltalte i fiskesvindelsaken i Ålesund er dømt til fengsel i fem og et halvt år, tre år og ett og et halvt år.

I dommen kommer det også fram at firmaet Scanprod, som mente store deler av fisken var stjålet fra dem, ikke har vunnet fram i lagmannsretten. De krevde en erstatning på på over ni millioner kroner, men ble tilkjent 141.000 kroner solidarisk fra de tre tiltalte for fem paller med saltfisk funnet på anlegget til Brødrene Aarseth.

- Mine klienter er skuffet over dommen, og vi vil nå sammen vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Scanprods bistandsadvokat Maria Kvalen.

Vurderer anke


Lagmannsretten

Vil ha lange straffer for hovedmennene i fiskesvindel-sak

Aktor la ned påstand om fengsel i fem år og seks måneder og fire år for de to hovedtiltalte.

Advokat Jan Erik Teigum, som bistår den daglige lederen som er dømt til fengsel i 2,5 år, sier at hans klient er skuffet over dommen.

- Samtidig er jo hans straff redusert, og det blir jo tatt i mot med takk. Men vi synes det er underlig at et brudd på matloven om merking av fisken han har kjøpt, skal være nok til å domfelle min klient fordi han skulle visst at fisken kunne stamme fra straffbare forhold, og vi vurderer nå en anke til Høyesterett over lovanvendelsen, sier Teigum.

Også den hovedtiltalte i saken vurderer en anke i saken, primært over lengden på straffen, samt erstatninga for de fem pallene. Han vil diskutere dette nøye med sin advokat Anders Svinø.