Barnehager i Ålesund

Mener barnehagevedtak er ulovlig

Frp-gruppa mener at flertallet i Ålesund bystyre har gjort et ulovlig barnehagevedtak.

klager: Terje Storm Unhjem har tatt initiativet til at Frp-gruppa i bystyret krever lovlighetskontroll av barnehagevedtaket. Foto: Nils Harald Ånstad 

Nyheter

– Vi krever lovlighetskontroll av vedtaket som sier at alle nye barnehager som skal etablere seg i Ålesund skal være kommunale eller drevet av ideelle aktører. For oss framstår dette som en ideologisk heksejakt mot private barnehager fra SV og posisjonen, sier Terje Storm Unhjem.