Campus-plan sendt ut på første høringsrunde:

Det skal bli urbant og framtidsretta ved Nørvasundet

En park som slynger seg fra Fagerlia til campus, Borgundvegen som miljøgate og et sentralt torg med kollektivterminal.

Campus Dette skal bli et kraftsenter for kompetanse, nyskaping og bærekraftig utvikling, står det i forslaget til områdeplan for Campus Ålesund. 

Nyheter

Dette er blant hovedgrepene i planene for det nye Campus Ålesund. Nylig vedtok plan- og byggesakspolitikerne i Ålesund å sende forslaget til områdeplan ut på første høringsrunde.