Nye og nyttige verktøy for dem som skal ta vare på sikkerheten til ålesunderne:

Detaljert kart som viser hvor det kan rase

Ni hus ligger innafor «rød sone» på et nytt skredkart for Ålesund.

Beredskap Et nytt skrtedsonekart og fersk ROS-analyse gjør at beredskapssjefen i Ålesund, Albert E. Gjørtz, er bedre rusta til å takle ulike hendelser. Nå er systemet for å varsle befolkninga via sms på plass. Systemet kan også varsle på flere språk - noe som er en stor fordel i Ålesund der det kan ligge opptil flere cruisebåter.  Foto: Marius Simensen

– Det er ingen grunn til å bli urolig selv om man har havnet innenfor skredsonene

Albert E. Gjørtz
Nyheter

– Disse husene ligger i områder der det er sannsynlig at det vil gå et skred eller steinsprang i løpet av hundre år. 45 hus ligger i områder der kan gå tusenårsskred, sier beredskapssjef Albert E. Gjørtz i Ålesund kommune.