Havarikommisjonen: Vegen bidro til busstragedien

Granskingskommisjonen etter dødsulykken i Valldal i juli 2016 mener en innsnevring på vegen bidro til at ulykken skjedde.

Innsnevring Slik så vegen ut fra den kanten bussen kom kjørende, med en innsnevring på 0,7 meter på høyre side av den i utgangspunktet smale vegen.   Foto: Fra rapporten/Statens vegvesen

Nyheter

Statens Havarikommisjon for Transport påpeker i sin rapport at den i utgangspunktet smale vegen var ytterligere innsnevret på en 200 meter lang strekning og at trafikantene ikke var varslet om dette.

Dette bidro til at bussen støtte sammen med en møtende personbil. I sammenstøtet mistet bussen styringen og havnet utfor vegen og veltet. 

Kommisjonen bemerker også at den omkomne og én av de alvorlig skadde, ikke brukte bilbelte, noe som trolig bidro til at skadene ble såpass alvorlige.

Burde hatt kritisk gjennomgang

På grunn av den store trafikken på «Trollstigvegen», hvor mange er utenlandske turister uten lokalkunnskap, mener kommisjonen at det burde ha vært utført en «kritisk gjennomgang» av strekningen.

– SHT har i undersøkelsen også påvist at det ikke har vært gjennomført risikovurdering eller sikkerhetsinspeksjoner av strekningen verken før eller etter at den fikk status som Nasjonal turistveg i 2013.


Ordføraren etterlyser tiltak – og no er svaret på veg

Fryktar nye bussulykker

Kvar blir det av strakstiltaka etter bussulykka i fjor sommar? spør ordførar Arne Sandnes.

Dette er et ansvar som i første rekke hviler på samferdselsavdelinga hos Møre og Romsdal fylkeskommune som eier av vegen.

(saken fortsetter under)

Ulykke En passasjer omkom og to ble alvorlig skadd da denne busen med ukrainske turister mistet styringen og havnet utfor vegen i Valldal.   Foto: Odd-Sølve Grannes

– Flere steder snevres veien inn i forbindelse med broer og kulverter og her er dette i stor grad varslet med fareskilt i kombinasjon med angitt virkelig fri veibredde. Andre steder, som på ulykkesstedet, smalner veien inn uten at dette er varslet med skilt eller annen markering, heter det i beskrivelsen fra kommisjonen.

Strakstiltak - etter turistsesongen

Bussjåføren ble frikjent for uaktsomt drap, men dømt for uforsvarlig kjøring. Vegbredde og hastighet var også sentrale spørsmål i rettssaken.

Ordfører Arne Sandnes etterlyste nylig strakstiltak som var lovt etter ulykken hvor en person omkom og 14 ble skadet.

Ordføraren etterlyser tiltak - fryktar nye bussulykker (for abonnenter)

Statens vegvesen opplyste da at vegstrekningen ville bli utvidet med én meter - etter årets turistsesong. Det er imidlertid ryddet slik at det er blitt bedre sikt, og satt opp skilt i retning Valldal om hindermarkering ved innsnevringen.

Mistet styringen

Bussen med 38 passasjerer, to sjåfører og en guide om bord kjørte vestover på fylkesveg 63 ved Grønning da den møtte en personbil.

Begge kjøretøyene la seg ut til siden, men støtte likevel sammen, noe som førte til at bussen mistet styringen.

– SHTs tekniske undersøkelse viste at bussen var i god teknisk stand før ulykken og at den sviktende styreevnen skyldes et brudd i styresnekka som skjedde i sammenstøtet med personbilen, heter det i konklusjonen på rapporten.

Bussen kjørte ukontrollert gjennom rekkverket og ute i terrenget hvor den veltet over på taket.

35 centimeter til rådighet

Ulykken skjedde på en rett oversiktlig strekning uten merka midtlinje. Om lag 40 meter før ulykkesstedet fikk bussen en innsnevring i vegen fra 5,4 til 4,75 meter.

Kjøretøyene var til sammen 4,4 meter brede, noe som ga førerne 35 centimeter til rådighet i en møtesituasjon. Det var ingen skulder utenfor asfaltkanten. Rekkverket som var montert på ulykkesstedet var videre dimensjonert for personbiler.

– Kjørte for fort

Fartsgrensa var 80 kilometer i timen og både bussen og personbilen senket farten. Bussen kjørte i 57 kilometer i timen noe kommisjonen mener var uforsvarlig fort.

Personbilen kjørte i anslagsvis ti kilometer i timen før sammenstøtet. I rapporten kommer det fram at et sammenstøtt trolig kunne vært unngått om personbilen hadde lagt seg ytterligere ut på sin side av vegen.