Kirkeasyl-saka:

– Mor har ikke respektert retten

Politimester Ingar Bøen sier spørsmålet dreier seg om vi skal ha respekt for rettslige avgjørelser.

Må følge lova Ingar Bøen er politimester i Møre og Romsdal politidistrikt. Forrige tirsdag deltok han i et møte i Spjelkavik kirke hvor han varslet at barnet med stor sannsynlighet ville bli hentet ut av kirkeasylet i løpet av få dager. Han sier at mor på tross av rettsavgjørelser har unndratt barnet fra faren og ikke vist respekt for rettslige avgjørelser. 

Spørsmålet her er om det norske samfunnet skal respektere rettslige avgjørelser, eller om vi ikke skal det

Ingar Bøen
Nyheter

Fredag ble ei jente som har vært i kirkeasyl hentet ut av Spjelkavik kirke etter å ha hatt opphold der i fem måneder. Tirsdagen før var det et møte i Spjelkavik kirke mellom biskop Ingeborg Midttømme, Bøen og representanter fra kirka