«Remøy» får millionbot fra Murmansk

Får bot på nesten 30 millioner etter at Fiskeridirektoratet krysset feil på skjema.

  Foto: Fiskebat.no

Nyheter

– Remøy Havfiske AS har fått domsslutningen fra russisk domsstol, som sier at rederiet og kapteinen må betale bøter på nesten 30 milloner norske kroner etter at fiskebåten «Remøy» ble holdt tilbake i Murmansk i nesten tre uker, melder NRK Møre og Romsdal.

Årsaken til at reketråleren ble holdt igjen i Murmansk var at den russiske kystvakten ved en rutinekontroll oppdaget at tråleren ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann. Senere ble det klart at dette skyldes en feil gjort av Fiskeridirektoratet under utstedelsen av lisensen.

Tråleren ble tatt i arrest av den russiske kystvakten 10. mai.

Bøter på nesten 30 millioner

Ni av mannskapet ble byttet ut mens skipet lå i arrest, og resten av de til sammen 17 om bord fikk reise hjem i starten av juni.

Advokat Richard Bjerk representerer Remøy Havfiske i Russland.

– Remøy Havfiske AS blir dømt til en bot på 139.139.751 RUB. For kapteinen er beløpet vel 69.500.000 RUB, sier han til NRK.

Totalt for begge er dette nesten 30 millioner norske kroner.

– Fisket i god tro

Bjerk sier de ikke har stilling til en eventuell anke.

– Nå vet vi lite om begrunnelsen, men resultatet er skuffende og overraskende. Jeg skjønner godt at rederiet og kapteinen reagerer på dette her, sier Bjerk til smp.no.

Advokaten mener det hele er blåst opp.

– Saka stammer fra en bagatell hvor man ikke klarte å få med at båten skulle fiske reker. Men det som er rart er at skipet meldte seg til sjekkpunkt i russisk sone og kom med løpende rapporteringer om fangst av reker. På vei ut av sonen og i sjekkpunkt ble skipet arrestert, forteller Bjerk.

Han mener derfor at russiske myndigheter burde ha sjekket opp underveis.

Bjerk mener Remøy Havfiske AS har fisket i god tro. Selskapet purret på Fiskeridirektoratet for å få fiske.

– Så fikk de tilbakemelding om at lisensen var i orden. Remøy har fisket i god tro. Dette er et forhold mellom to nasjoner, sier advokaten.