Asbjørn Flemmen om drukningsulukke nummer to på kort tid i Volda:

Idrettsekspert meiner badebryggja ligg for langt ute for mange

– Her burde ha vore minst to badebrygger til. Ingen bør kjenne seg pressa til å overprestere.

Konstruktive framlegg: Idrettsfilosofen og atleten Asbjørn Flemmen på 81 år i Volda er klar på at kommunen må spandere minst to nye badebryggjer utanfor den populære badeplassen Årneset ved Rotevatnet i Volda. – For mange er 30 meter ut frå land altfor langt, for andre er det for kort. To svært alvorlege drukningsulukker har skjedd akkurat her på under to år. 

Her burde ha vore minst to badebrygger til

Asbjørn Flemmen
Nyheter

Dette seier mangeårig idrettslærar ved Høgskulen i Volda, og internasjonalt anerkjend utviklar av leikeanlegg for born, Asbjørn Flemmen (81).