Ålesund kommunen lar ulovlig kjøring med busser til Fjellstua fortsette:

Direktoratet sa blankt nei

Ålesund kommune fikk avslag på søknaden til Statens vegvesen om å få utvidet akseltrykket på vegen til Fjellstua.

Fikk nei Ålesund kommune søkte om å få utvidet akseltrykket på vegen til Fjellstua. Vegdirektoratet sa blankt nei og mener kommunen har hatt lang tid på å ordne opp i et problem man har vært klar over lenge. Ulovlig tunge busser vil derfor fortsette med å kjøre opp dit. – Slik er det på mange veger i kommunen, sier Ålesund kommune. 

Nyheter

Vegen fra Kråmyra til Fjellstua har kun et godkjent akseltrykk på seks tonn, mens moderne turistbusser har akseltrykk på mellom ti og tolv tonn.