Videregående opplæring:

Flere elever velger yrkesfag

Halvparten av alle som søker på videregående skole, søker seg til yrkesfag

ILLUSTRASJONSFOTO Elektrofag har måtte avvise flest søkere. Kun 68, 6 prosent av dem som hadde dette utdanningsprogrammet som førstevalg har fått plass.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

I år har 75.800 søkt om skoleplass på første året med videregående opplæring. Ni av ti har fått innvilget plass, skriver utdanningsdirektoratet i en pressemelding. Nasjonale tall viser at halvparten av elevene har søkt på yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Det er en økning på 1 prosent siden i fjor. I tillegg må man ta i betraktning at elevkullet er mindre i år, sier Stine Grimsrud fra utdanningsdirektoratet til smp.no.

– Dette er gledelig fordi vi trenger flere dyktige fagarbeidere i årene fremover, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er yrkesfaglige utdanningsprogram regnet som: teknikk og industriell produksjon, naturbruk, helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, service og samferdsel, elektrofag, design og håndverk, restaurant- og matfag og medier og kommunikasjon.


Studieplasser ved videregående skole
  • 75.800 personer har søkt om skoleplass på Vg1 i 2017.
  • Ni av ti søkere har fått tilbud om skoleplass.
  • 82 prosent av disse har fått innvilget førstevalget sitt.
  • Helse- og oppvekstfag har størst økning i antall søkere, med 400 flere søkere i år enn i 2016.
  • Av alle som har søkt om skoleplass, står 10.500 på venteliste. Av dem er det 5.000 ungdommer med rett til plass.
  • Flest har fått innvilget sitt førsteønske på studiespesialiserende, der 90, 6 prosent er tilbudt plass.
  • Elektrofag har måtte avvise flest søkere. Kun 68, 6 prosent av dem som hadde dette utdanningsprogrammet som førstevalg har fått innvilget dette.

Tall fra Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har i år 10.742 søkere. Av disse har 9.000 kommet inn på sitt førsteønske.

Her er et utvalg av studieretninger i Møre og Romsdal, rangert etter popularitet. Tallene viser hvor mange som søker seg inn på førsteåret:

Studiespesialisering: 1.252

Helse- og sosialfag: 648

Teknikk og industriell produksjon: 475

Elektrofag: 401

Idrettsfag: 344

Bygg- og anleggsteknikk: 213

Service og samferdsel: 189

Naturbruk: 156

Medier og kommunikasjon (studieforberedende): 122

Helse- og oppvekstfag er mest populært

Helse- og oppvekstfag er det studieprogrammet med størst økning over hele landet.

– Helsefagene øker mest totalt sett, med flest søkere til første året, andre året og læreplass. Læreplass er de to årene man går som lærling etter to år med yrkesfaglig utdanning, forklarer Grimsrud.

Studiespesialisering og teknikk og industriell produksjon opplever størst nedgang, med 2300 og 800 færre søkere i år enn i fjor.

Kjønnsforskjeller

De siste årene har man sett tradisjonelle kjønnsrollemønster, de har heller ikke forandret seg i år. Jentene er overrepresentert på utdanningsprogram som design og håndverk og helse- og oppvekstfag, mens flest gutter søker seg til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.