Total unntakstilstand i Utvik

Mange av dei om lag 250 innbyggjarane i Utvik er svært hardt råka av ekstremveret som måndag skylde halve sentrum i bygda på fjorden.

Skal lære Ordførar Sven Flo i Stryn og fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane nytta store deler av tysdagen til å ta stilling til katastrofeskadane i Utvik.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Tysdag morgon rann med sol og lett skydekke over sørsida av Nordfjorden. Men vatnet sine vannvittige herjingar frå døgnet før står ikkje til å løyne: Beint fram enorme materielle skader på vegar, bruer, terreng, vekstar, bilar og bygningar.