Leserinnlegg:

«Ålesund sjukehus – en juvel i samfunnet»

En fotskade i sommer har nødvendiggjort et snart 3 ukers opphold på Ålesund sjukehus. For meg ble det en ny og stor opplevelse.

«Hjelpsomhet, oppmerksomhet, utmerket rådgivning og informasjon preget dagene og gjorde oppholdet minneverdig», skriver Tømmerdal.  Foto: Staale Wattø / Arkivfoto

Det er kvinna sin kropp, ho bestemmer

Nyheter

Hjelpsomhet, oppmerksomhet, utmerket rådgivning og informasjon preget dagene og gjorde oppholdet minneverdig.

Hele personalet, fra A til Å fortjener den samme ros. At et opphold blir minneverdig er sikkert ikke noe nytt, for dem som tidligere har vært pasienter ved sykehuset, men for meg ga det innsikt i en fremragende institusjons daglige virksomhet.

Måtte det alltid være slik, med godt vedlikehold, fornying og utvikling av bygninger og tilrettelegging av forholdene for alle ansatte, som overmåte viktig.

Men, jeg er i forstandig tvil og det er bakgrunnen for mine betraktninger.

Tvilen har sammenheng med den utvidelse og strukturendring fylkets helsevesen står overfor. Det arbeides med etablering av nytt sjukehus mellom Molde og Kristiansund. Området fortjener det. Personlig skulle jeg ønske at det nye sykehuset ble plassert nærmere Kristiansund enn nå foreslått, men det er andres sak å avgjøre.

Uansett, et nytt sjukehus vil nødvendigvis medføre store økonomiske uttellinger og der ligger mine bange anelser.

Vil midler til vedlikehold, fornying og utviding/utvikling av sykehuset i Ålesund (egentlig sentralsjukehuset i Møre og Romsdal) som er over 45 år gammelt, være tilstrekkelig til å opprettholde og utvikle sjukehusets nåværende standard og status – et sjukehus som betjener størstedel av befolkningen i fylket. Eller vil et nybygg nord for fjorden gå på bekostning av Ålesund sjukehus.

Så vidt jeg forstår skal statsråd Høie ha uttalt at Ålesund sjukehus sin posisjon ikke er truet, dvs. skal opprettholdes og utvikles i tråd med tiden og samfunnsutviklingen.

Men, er dette fastslått skriftlig noe sted, har Statsråden og Departementet i denne sammenheng noe å vise til – jeg tillater meg å spørre og be om en redegjørelse, under enhver omstendighet – lokalpolitikere, fylkespolitikere og fylkets stortingsrepresentanter bør legge Ålesund sjukehus` situasjon og behov på hjertet og sørge for at sykehuset – i utviklingens medfør – får den økonomiske bistand sykehuset og dets ansatte og pasienter fortjener – slik at sykehusets naturlige videreutvikling, som fylkets sentrale sjukehus, ikke stopper opp.

Ålesund sjukehus er den viktigste helseinstitusjon mellom Bergen og Trondheim. Det må den fortsatt være – en juvel i samfunnet, som kommer oss alle til gode.