Møbeleksporten frå Norge fekk ein liten auke i fjor

Norske møblar hevdar seg framleis godt

Produksjonen av norske møblar auka i fjor. Eksporten auka også. På Nordvestlandet fekk ni av 13 møbelbedrifter overskot i fjor.

REKORD Dei tilsette ved Slettvoll Møbler på Stranda har god grunn til å smile. For dei har vore med på å sette nye rekordar i sal og resultat. Bildet er teke i fjor, då dei tok imot prisen for «Årets bedrift» i Møre og Romsdal.   Foto: DAGFINN JOHANSEN

Ein god kronekurs og moderate lønsoppgjer gjer at eg trur at også 2017 blir eit bra år

Egil Sundet Bransjesjef i Norsk Industri
Nyheter

Og to som kan sjå tilbake på eit svært godt år, er Slettvoll Møbler på Stranda og Fora Form i Ørsta.