Strynefjellet

Sårbart med dårleg veg til Geiranger og Loen/Olden

Geiranger og Loen/Olden har mykje lågare lønsemd enn Flåm. Heilårsveg er nøkkelen til å løyse utfordringane.

Vegverdi Erik W. Jakobsen er partnar og styreleiar i Menon Economics, og han snakka om verdien av gode vegar, produktivitet og konkurransekraft på konferansen i Loen onsdag. 

Viss vi skal utvikle Nordvestlandet, må Strynefjellet vere ein del av det bildet

Jan Ove Tryggestad
Nyheter

Det meiner Erik W. Jakobsen i Menon Economics, ein av innleiarane på seminaret «Jernbanefritt område. Her er det vegen som gjeld».