Blue Fish:

Møtte Mæland med jobbkrav

Næringsminister Monica Mæland (H) blei møtt med krav om at myndigheitene må sørge for at dei tre nye kystvaktskipa som er under planlegging vert utrusta med norsk diesel-elektrisk framdriftsteknologi.

Næringsminister Monica Mæland og Helge Orten (H) får konseptpresentasjon av Roar Slotsvik, Brunvoll Volda AS og Hallvard Slettevoll, Stadt AS.  Foto: Privat

Nyheter

Tirsdag fekk lokalt næringsliv møte næringsministeren under Blue Fish-messa i Ålesund.

Her fekk ministeren presentert eit krav om bruk av lokal diesel-elektrisk framdriftsteknologi.

- Vi meiner den er best og fordi den kan sikre og skape sårt tiltrengte nye arbeidsplassar langs kysten, seier Hallvard Slettevoll i Stadt AS. 


I konseptet som Stadt AS har lagt fram for myndigheitene har ein foreslått dieselgeneratorar frå Bergen Diesel, og propellar og gir frå Brunvoll Volda og Brunvoll Molde.

- Og Stadt Lean Drives som styrerer propellane på ein måte som gir 5-6 % lavare miljøutslepp og dieselforbruk enn det andre aktørar kan tilby, seier Slettevoll.

Stadt-teknologien er nyleg valgt av det svenske forsvaret i eit nybygg som SAAB-konsernet skal bygge, opplyser han.

Daglig leder i Strand Havfiske om nyheten fra Mæland:

- Glad for at også vår bransje får tilgang garantiordningenMæland vil hjelpe verft og redere med ny milliardgaranti

Øker rammen til Giek med 10 milliarder i statsbudsjettet og åpner for at bygging av fiskebåter, ferjer og brønnbåter kan få statlige garantier.