– Olympic Subsea gjør seg klar for vekst

Finansiering er på plass, og ti av elleve subseafartøy er i virksomhet, melder det restrukturerte selskapet.

Optimist – Det er fortsatt krevende tider i bransjen, men vi ser lyspunkter, sier Stig Remøy ifølge pressemeldinga.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

I februar i år kom Olympic-konsernet i land med en finansiell restrukturering av selskapet. Selskapet har nå avklart sin finansielle horisont fram til 2022.

Selskapet Olympic Subsea er fremdeles i et krevende marked, men ifølge en pressemelding ser de nå lyspunkter i et krevende marked.

Etter restruktureringen av Olympic-konsernet ble rederiets elleve subsea-skip lagt inn i det nye selskapet.

– Det er fortsatt krevende tider for bransjen, men vi ser flere lyspunkter. Utnyttelsen av flåten er god, med ti av elleve subsea-fartøy i virksomhet, og vi ser at etterspørselen øker, særlig innen fornybar-prosjekter, sier Stig Remøy i Olympic Subsea ASA i pressemeldinga.

Lysner i offshore

Olympic med langtidskontrakt for subsea-skip

Stig Remøys Olympic Subsea har inngått en langtidskontrakt for skipet Olympic Delta.


Regnskap bærer preg av restrukturering

Kvartalsrapport for andrekvartal 2017 er nå klar. Den viser at selskapet i løpet av første halvår av 2017 hadde driftsinntekter på 259 millioner kroner, med et driftsresultat før avskrivninger på 9 millioner.

Resultatregnskapet for første halvår er fortsatt prega av restrukturering og engangskostnader, skriver selskapet. Ny struktur gjør det dessuten vanskelig å sammenligne med tilsvarende periode i fjor.

Selskapet skriver i pressemeldinga:

«Ved utgangen av første halvår 2017 hadde selskapet samlede eiendeler 4 223,8 millioner kroner. Fartøyenes bokførte verdi utgjorde 4 250,7 millioner kroner. Likvide midler og kortsiktige fordringer utgjorde totalt 568,9 millioner kroner. Selskapet hadde en bokført egenkapital på 476 millioner kroner, mens langsiktig gjeld beløp seg til 4 145,9 millioner kroner.»

Olympic jobber med storkontrakt i Russland

Stig Remøy og Olympic Shipping er i sluttfasen med å lande en stor kontrakt i Russland.

Leverer fryseanlegg til russiske trålere

Vigra-bedrift vant storkontrakt

Kontrakten er verdt 100 millioner kroner og er en av de første på nye fiskefartøy til det russiske markedet.


– Godt posisjonert

Selskapet mener nå å være godt posisjonert for ny oppgang i markedet.

– Vi må sørge for å stå klar i startblokka, slik at vi kan være med på det oppsvinget som vi mener vil komme på et tidspunkt. Derfor inngår vi nå kontrakter som gir oss fleksibilitet, heller enn å slutte langsiktige kontrakter på dårlige rater. Vi mener dette er en god strategi som vil gi oss store fordeler når markedet endrer seg til det bedre, sier Remøy.


Skipsteknisk og Larsnes Mek Verksted bygger båt for shetlandsk reder:   

Storkontrakt til Sunnmøre

Skal bygge shetlandsk fiskebåt