– Hvorfor skal kjærlighetslivet være tema på et jobbintervju?

Det er på tide å slutte å vektlegge samlivsform når nye prester skal på plass, mener Therese Utgård i bispedømmerådet.

Kirkas omsorg for medmennesker — Kirka må tenke på hvilke signaler som sendes ut når samlivsform og seksuell orientering blir tema i jobbsammenheng, spesielt i forhold til unge mennesker som sliter med å akseptere seg selv, sier Therese Utgård, nestleder i Møre Bispedømmeråd.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

— I alle andre deler av arbeidslivet er søkere beskyttet av lovverket fra å bli spurt om samlivsform og kjærlighetsliv i et jobbintervju, eller at dette vektlegges i ansettelser, sier Utgård som er nestleder i Møre Bispedømmeråd.