NMK vil ha hotell på Campus Ålesund

Politikerne satte foten ned for hotellplanene på NMK. Nå kommer ønsket om et fullverdig hotelltilbud opp på nytt.

Hotellplaner Kaj B. Westre i NMK Eiendom mener det er framtidsretta å ha et fullverdig hotelltilbud på NMK i framtida.  

Nyheter

Det er i en merknad til områdeplanen for Campus Ålesund at Kaj B. Westre i NMK Eiendom skriver at et hotelltilbud vil gjøre campus mer attraktiv for internasjonale møter og konferanser. Logistikken blir enklere når folk kan bo der møtene holdes. Et hotell vil etter NMKs mening også gjøre det enklere og mer attraktivt for gjesteforelesere, utvekslingsstudenter, forskere på korttidsopphold og folk i prosjektstillinger.