Luther tilbake i kirka

Søndag var flere hundre til stede i Ålesund kirke da Reformasjonens 500 års jubileum ble feiret.

Jubileum Skuespiller Viggo Solum som Martin Luther. 

Nyheter

Fire kirkekor, Ålesund Kammerkor og musikere var med å løfte salmesang og liturgi til de store høyder i det store kirkerommet.

Biskop Ingeborg Midttømme talte og ordfører Eva Vinje Aurdal holdt en hilsen på vegne av ordførerne i de fire kommunene som utgjør Nordre Sunnmøre Prosti. Ordførerne fra Haram, Sula og Giske deltok også i gudstjenesten.

Skuespiller Viggo Solum inkarnerte Martin Luther både i og etter gudstjenesten. Med både alvor og humor framførte han milde og krasse ord fra reformatorens skrifter på kirketrappa etter gudstjenesten. Gudstjenesten var en del av Møre Bispedømme sin markering av reformasjonsjubileet.