Ocean Talent Camp på NTNU Ålesund:

Oppdaga nye muligheter i marin næring

Er du analytiker? Problemløser? Kommunikator? Planlegger? Nytenker?

Blir kjent med mulighetene F.v. Elevene Maria Åkernes og Ingvild Klokk besøker utstillinga til Sperre, som produserer kompressorer. – Hvert femte skip verden over har kompressor fra Sperre, sier Lars Erik Haahjem (mørk skjorte). – Vi har bruk for alle typer ingeniører som utdannes i Ålesund, sier Michael Ulstein Ellefsen hos Sperre.  Foto: Nils Harald Ånstad

Elevene snakker om det etterpå

Jan Thormodsæter
Nyheter

Dagen starta med en test der elevene kunne finne sitt talent.