Mener Norge kan miste oljefondet i gigantsøksmål

Professor tror Norge kan bli saksøkt for store beløp for klimaødeleggelser.

Illustrasjonsbilde  Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

Nyheter

Jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen mener Norge risikerer gigantsøksmål på grunn av oljevirksomheten, ifølge NRK.

I USA har det vært flere slike søksmål og de kan bli mer vanlige som følge av at flere blir utsatt for konsekvensene av klimaendringer.

I Norge vil et slikt søksmål være retten mot Staten ettersom den er direkte involvert i oljeutvinning. Professoren mener Norge risikerer å miste hele oljefondet om et slikt søksmål skulle vinne fram.

– Jeg tror det vil bli tilpasset oljefondets størrelse. Oljefondet er svært og vil ha mulighet til å betale for veldig mye klimaødeleggelser, og størrelsen vil sette standarden for et søksmål, sier professoren til kanalen.

Sunde har nylig også skrevet en kronikk om temaet på nettstedet Energiogklima.no.

Han mener også kommuner kan bli utsatt for tilsvarende søksmål fra forsikringsselskap, om det for eksempel er gitt tillatelse til å bygge på en tomt som gjentatte ganger utsettes for flom, ifølge NRK Sørlandet.

Jensen varsler lavere vekst i oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler langt mindre vekst i bruken av oljepengene. Torsdag neste uke legger hun fram forslaget til statsbudsjett for 2018. 


Klarere føringer

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring et forslag til en ny statlig retningslinje for klimatilpasning i planleggingen.

Slik vil Regjeringen sikre klare retningslinjer for hvordan kommunenes skal tilpasse seg et våtere og varmere klima i årene framover.

Klima- og miljødepartementet har jobbet sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å utvikle statlige retningslinjer, som skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. Høringsfristen er satt til 1. desember.