Direkte:

Se Veslemannen direkte her

Se direktevideo fra det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Rauma. Farenivået er fremdeles rødt.
Nyheter

NRK sitt kamera sender direkte fra den rasutsatte Veslemannen. Smp.no sender dette med tillatelse fra NRK.

Aktivt fjellparti

Veslemannen er et lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

Mens de årlige bevegelsene i Mannen utenfor Veslemannen utgjør noen få centimenter årlig, har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg over én meter det siste året.

Den siste uken har det vært bevegelser i Veslemannen på over 70 centimeter, noe som er mer enn i hele 2016.

Området som kan rase har et volum på 120.000 - 180.000 kubikkmeter, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Store variasjoner

Det er store sesongmessige variasjoner i bevegelsene i Veslemannen. På vårparten både i 2017 og 2016 var bevegelsene nede i 0,1mm per døgn. Hastighetene utover sommeren har økt, men også variert, og ligget på mellom 1 og 2 cm i døgnet.

Søndag 15. oktober ble farenivået hevet til rødt, på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Dyr og mennesker som bor i det rasutsatte området evakueres nå for femte gang.