– Bunnen i oljekrisen er nådd

- Vi ser at det nå flater ut og vi vurderer det slik at bunnen er nådd for bedriftene i fylket, sier banksjef i Sparebank1 SMN, Jan Rune Hurlen.

Banksjef Jan Rune Hurlen i Sparebank1 SMN er klar med konjunkturbarometeret for Midt-Norge. 

Nyheter

Sparenbanken1 SMN har nå utarbeidet sitt konjunkturbarometer for bedriftene i Midt-Norge. Gjennom analyser av regnskapene til  40 000 store og små selskaper i Møre og Romsdal og Trøndelags-fylkene, kan banken si en god del om den økonomiske utviklingen i Midt-Norge.

Det store bildet er at det går svært bra særlig i Sør-Trøndelag. Brukbart på Nordmøre og i Romsdal, mens deler av næringslivet på Sunnmøre fortsatt sliter tungt etter nedgangen i oljeprisen.

- 2016-regnskapene viser god vekst og økt lønnsomhet i Trøndelag. I Møre og Romsdal går samlet omsetning ned, mens lønnsomheten holder seg stabil, sier Hurlen.


Offshore-krisen:

24 sunnmørs-båter til kai

Etter at Olympic Shipping har varslet de vil legge tre båter til kai, er nå i alt 24 offshore-fartøy tilhørende på Sunnmøre som på vei til opplag.


Konjunkturbarometeret viser at havbruk og fiskeri blomstrer som aldri før, mens maritim industri og offshore har det tøft.

- Tallene vi bruker er fra 2016 og de viser at for Sunnmøre hadde vi et betydelig fall både i omsetting og inntjening fra 2015 til 2016. Omsettingen for selskapene på Sunnmøre har falt fra 55 milliarder kroner til 48 milliarder, påpeker Hurlen.

Signalene banken nå får er at dette fallet ikke fortsetter videre.

- Det er ikke bekmørkt. Vi snakker ikke om en oppgang, men vi ser nå et utflating sammen med signaler om at aktiviteten er litt på vei opp, sier Hurlen.


Farstadbrødre tapte 870 millioner

Brødrene Sverre, Erik og Jan Henry Farstad fra Ålesund tapte i fjor nesten 870 millioner kroner på krisa i offshorebransjen.

 

Det er ikke overraskende offshorerederiene og den maritime industrien som fortsatt drar tallene ned. De to store lyspunktene er havbruk og fiskeri.

- Fiskeri og oppdrett går veldig bra. Sunnmøre har fortsatt flere solide fiskebåtrederi. Disse vurderer vi som veldig viktige i tiden framover, sier Hurlen.

Som også ser lyspunkt i tallet på nyetablerte selskap. I fjor ble det i fylket etablert 999 nye bedrifter. 569 av disse på Sunnmøre.

- Mange av dem som etablere nye selskaper er folk som har mistet jobben, men som sitter med høy kompetanse innen sitt felt og etablere egne selskaper innenfor sitt kompetanseområde, påpeker Hurlen.

Sunnmørsposten og smp.no kommer senere i dag, og i papiravisa fredag, med flere tall om utviklingen i næringslivet på Nordvestlandet.