Slik var kommunesjefen inne i anbudet ektemannen vant

Sunnmørposten kan nå dokumentere hvordan virksomhetsleder Sigrun Jahren var inne i prosessen som ledet fram til at ektemannen vant kontrakt i Bingsa.

Bingsa Bingsa Næring tar imot næringsavfall fra bedrifter og kommunale foretak, og er en del av virksomhet VAR i Ålesund kommune.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Sigrun Jahren er toppsjef for vann, avløp og renovasjon (VAR) i Ålesund kommune. Ved årsskiftet 2014/2015 betalte hun ut tre fakturaer verdt nærmere 150.000 kroner til ektemannens enkeltpersonforetak, Frozt Solutions, for oppdrag i Bingsa.