Sveitsiske forskerar

Sjekka Åkneset med slegge

NVE har fått viktige data om rasfaren ved Åknes denne sommaren.

Seismikk: Slag med slegge er nok for å teikne eit kart over korleis fjellet ved Åkneset er langt nede. Eit sveitsisk firma har nytta fintfølande instrument til dette arbeidet. Det har vore mykje manuelt og tungt fysisk arbeid i sommar. Foto: NVE  Foto: NVE

Nyheter

(sunnmoringen.no)– Det har vore spanande arbeid, men marginane er små i det bratte terrenget. Tryggleiken blir sett framføre alt, seier Eldar Gjærde.