Velforening spør om Prinsen

Naboene til Prinsen ønsker å vite mer om hva som skal skje med området der det tidligere var campingplass.

PRINSEN Grønvika velforening vil vite mer om hva som skal skje på Prinsen. 

Nyheter

Det er Grønvika velforening som ber om en gjennomgang med både administrasjonen og bydelsutvalget.

Bakgrunnen er en artikkel i Nytt i Uka der eierne av området forteller at det fortsatt skal være utleie av hytter og leiligheter på Prinsen i tillegg til at det skal bygges boliger på den østlige delen av eiendommen.

Velforeninga påpeker at det dermed er planer om å drive næringsvirksomhet på regulert friområde, og de mener at hensikten med å regulere til friareal dermed ikke blir ivaretatt.

Grønvika velforening ønsker å vite om grunneieren gjør tiltak som er i strid med arealbruken, og de understreker også at Prinsen er et viktig område både for beboerne i området og for hele bydelen.