Legger fram trasé-forslag Vik-Digernes

Både tilhengerne av Møreaksen og tilhengerne av Romsdalsaksen har interesse av vegvalget.

Vik–Digernes vil få en lengde på 25-31 km avhengig av trasévalg. Enten skal vegen gå i tunnel fra Solnørdalen under Svartløkvatnet, eller så blir det tunnel forbi Sjøholt og ny tunnel fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Uansett blir det minst sju kilometer med tunnel på strekningen. Kart: Statens vegvesen 

Møreaksen
  • 2 km lang hengebru med seilingshøyde 65 m, fire kjørefelt og adskilt gang- og sykkelveg. 16 km undersjøisk tunnel med to doble løp. Pris: 14,5 mrd kroner (Statens vegvesens beregninger)
  • Hele strekningen fra Ålesund til Molde med fire felt er foreløpig kalkulert til 36,4 mrd kroner, inkludert kryssingen av Romsdalsfjorden. Selve fjordkryssingen har et kostnadsanslag på kr 14,5 milliarder.
  • Bompenger liten bil Ålesund-Molde er ut fra dette beregnet til ca. 450 kroner. Reisetid Ålesund-Molde via Møreaksen: 50 minutter
  • Møreaksen er vedtatt av regjering og storting og er klar for oppstart. Møreaksen er inne på Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 med 6 mrd. kroner pluss 2 mrd. i bompenger.
Nyheter

Statens vegvesen melder at de er ferdig med utredningen av trasé for E39 fra Digernes i Skodje kommune til Vik i Vestnes kommune.

Deres forslag legges fram torsdag formiddag.

Forslaget legger grunnlag for Samferdselsdepartementets beslutning av trasévalg på strekningen.

Fra Vik i Vestnes er tanken at Møreaksen skal krysse Romsdalsfjorden. Se faktaboks for mer om dette.

Alternativet til Møreaksen er Romsdalsaksen, der planen er å krysse Romsdalsfjorden uten tunnel. Tilhengerne av denne løsningen har vist stor interesse for hva som blir trasé-forslaget Vik-Digernes.