Frå nyttår utvidar GIEK finansieringa av fiskebåtar

Giek vart møtt med tvil på Fiskebåt Vest sitt årsmøte

Frå nyttår kan Giek gje lånegaranti til reiarar som vil bygge fiskebåt i Norge. Holmeset-reiarane tvilar på den nye ordninga.

Ny ordning Frå nyttår gir Giek lånegaranti også til fiskebåtar bygt i Norge. Wenche Nistad, adm.dir. i Giek, presenterte den nye ordninga på Fiskebåt Vest sitt årsmøte i Ålesund i går. Hallgeir Holmeset i «Geir»-reiarlaget er skeptisk. 

Statlege føretak er neddynga av direktiv

Hallgeir Holmeset
Nyheter

Ordninga, om den blir godkjent av Stortinget, gjeld også for reiarar som vil etablere fabrikk om bord i fiskebåten. Giek kan normalt garantere for inntil 70 prosent av investeringslånet.