Helse Midt vedtok nytt sjukehus: Byggestart neste år

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt forprosjektet for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.
Nyheter

Nå kan rivingen av de gamle byggene – og byggingen av de nye – begynne. Dermed er det nye fellessjukehuset endelig vedtatt. Styret vedtok også forprosjektet for nytt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Det nye sjukehuset er beregnet å koste 4,1 milliarder kroner.

Ifølge Klassekampen kan de bli enda dyrere: En ny rentemodell kan nemlig gi Helse Midt-Norge en ekstraregning på nesten en halv milliard kroner.


Klassekampen:

Helse Midt får ekstraregning på 475 millioner

En ny rentemodell gjør at det nyesjukehuset på Hjelset blir nær en halv milliard dyrere, ifølge Klassekampen.Fullt hus på leverandørmøte om sjukehus og E39 i regi av næringsforumene i Molde og Kristiansund:

Disse vil bygge det nye sjukehuset og oppgradere vegen

Investeringene på bortimot 5,5 milliard kroner er interessante for mange lokale aktører, som håper å bli underleverandører til storprosjektene.


Må begynne å jobbe sammen

Under debatten før vedtaket sa styreleder i Helse Midt, Ola Strand, at det var viktig å komme i gang med arbeidet for å få miljøene i Molde og Kristiansund til å jobbe godt sammen, melder Romsdals Budstikke.

– All erfaring tilsier at det tar lang tid før endringer kommer, men vi ser nå tegn til at endringene skjer, sa Strand ifølge avisa.

Mener det er forsvarlig

På styremøtet i Steinkjer har styret torsdag også vurdert den økonomiske bæreevnen for Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal.

Helseforetaket må de kommende åra kutte kraftig i kostandene for å få nok penger til det nye sjukehuset, og på Sunnmøre og i Volda er flere bekymra for at byggingen av nytt sjukehus vil gå utover tiltak der.

Rådmann Astrid Eidsvik om Ålesund sjukehus:

Krever samme standard som sjukehuset på Hjelset

Sjukehuset i Ålesund skal ha samme standard som det nye sjukehuset på Hjelset.


Styret i Helse Midt-Norge mener imidlertid at Helse Midt har økonomisk bæreevne til å investere i Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen – til sammen 10 milliarder de neste åra, ifølge Romsdals Budstikke.

– Jeg mener det er forsvarlig både å vedta Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, og de øvrige prosjektene, sa styreleder Ola Strand ifølge avisa.

Deler av saksdokumentene blei unntatt offentlighet. Ifølge administrerende direktør Stig A. Slørdal skyldtes dette tall som ikke må komme tilbyderne i hende i anskaffelsesprosessen.


Vedtok nytt sjukehus - og budsjett med store kostnadskutt:

– Vi har for mange på lønningslista

– Enten vi bygger eller ikke bygger nytt sjukehus, så vil vi ha store økonomiske utfordringer også i åra som kommer.