Hellesylt og Geiranger:

Fjord1 setter opp ekstra avganger

Dette skjer i forbindelse med stenging av fv63.
Nyheter

Fjord1 melder:

Rute 15 Eidsdal - Linge:  Det blir i dag , søndag, utført en ekstra avgang fra Hellesylt kl 10:30 og fra Geiranger kl 11:30, dette i forbindelse med stenging av fv63. Forøvrig utføres rasrute iht tabell på side 51 i rutehefte. (det er normal drift på Eisdal-Linge).

Rute 14 Stranda - Liabygda:  Det blir i dag , søndag, utført en ekstra avgang fra Hellesylt kl 10:30 og fra Geiranger kl 11:30, dette i forbindelse med stenging av fv63. Forøvrig utføres rasrute iht tabell på side 51 i rutehefte. (det er normal drift på Stranda-Liabygda).